Serviceaftale

Hos Spyman security har du også mulighed for at tilkøbe en serviceaftale.

Serviceaftalen Spyman Security ApS dokumenterer de løsninger, I har valgt fra Spyman Security ApS, når det kommer til service og eftersyn af videoovervågningsløsninger i Jeres virksomhed.


Enten er denne aftale en ny type aftale eller en ændring af jeres eksisterende aftale. Derfor er det vigtigt at kende sine aftaler, og have et overblik over udbyttet ved en service aftale.


Vi har samlet det hele i en kort form:

– Aftalens natur

– Tilkald af servicetekniker

– Ansvar, sikkerhed og betingelser

– Løsningsmodeller

– Betaling


Du kan alligevel have spørgsmål til hvad din service aftale indeholder. Derfor håber vi på at du vil kontakte os i tilfælde af yderligere spørgsmål. Dog er forholdene beskrevet i denne aftale.


Vi vil gerne herfra understrege at en serviceaftale hos Spyman Security ApS er din sikkerhed for at den driftsmæssige situation vedligeholdes og at formålet er at minimere risikoen for downtime. Uanset hvilken aftale Jeres firma har tegnet er det vigtigt at vide at vi herfra altid yder den bedst mulige service uanset aftalestørrelse.


Aftalens natur

Kernen i aftalen handler om at I som virksomhed har mulighed for altid at være up-to date med Jeres overvågningsudstyrs leveringsdygtighed. Der sker oftest det at udstyret, efter montering, ikke bliver vedligeholdt. Dette foringer levetiden på optagere og kameraer og derved øger udgiften for investeringen markant. Med en serviceaftale bliver I som kunde sikret, at der årligt bliver tjekket op på tingene og kommet med forslag til eventuelle forbedringer af udstyr samt drift. Vi ved at Jeres forretning vokser, ligesom vores også gør, og derfor er det vigtigt at have en partner med forståelse for vækst. Vi har forståelse for hvad de sikkerhedsmæssige krav er og bestræber os altid på at levere den bedste løsning til netop Jeres behov. Hos Spyman Security ApS er vi glade for at kunne sikre et samarbejde hvor det er nemt dokumentere hændelser på arbejdspladsen samt berige med den sikkerhed, det er at kunne være med på kontoret fra hvilket som helst sted i verden.


Tilkald af service

Vores serviceteknikere og supportere står altid klar til at hjælpe dig. Derfor er det vigtigt at du giver os besked, når der opstår problemer. Vores hotline kan nås på 70 22 30 41 og vi står til rådighed i dagtimerne 8-17. 

 • Ved booking af det årlige serviceeftersyn laves en aftale med vores montør og sammen finder i et passende tidspunkt, hvor Jeres løsning bliver tilset.
 • Ved telefonisk support forsøges problemet løst med det samme. Sker dette ikke, vil forslag som remote access support være første trin. Dette laves oftest inden for få timer af rapporteringen.
 • Ved en hændelse der kræver at vi kommer ud til Jer og løser problemet aftales et tidspunkt med vores montør i telefonen. Vi vil altid bestræbe os på at være ude hos dig samme dag. Dog kan det godt forekomme at der vil være lidt længere ventetid i travle perioder.


Ansvar, sikkerhed og betingelser

Serviceaftalen dækker som udgangspunkt (medmindre andet er aftalt) ikke beskadiget udstyr. Dog vil fejl fra producentens side altid blive dækket og reklameret af Spyman Security ApS. Ansvaret for at booke det årlige serviceeftersyn af udstyret ligger hos kunden. Da vi ved hvor travlt alle har, forekommer denne løsning mest hensigtsmæssig i forhold til Jeres kalendre. 


Aftalen bliver fornyet løbende og skal opsiges af kunden. Der skal informeres min. 3 måneder før aftalens udløb hvis ikke, der ønskes fornyelse. Ellers ser Spyman Security ApS aftalen som fortsættende.


Spyman Security ApS forpligter sig til at yder den bedst mulige service og rådgive kunder i forhold til deres behov. Ydermere, står Spyman Security ApS til ansvar for udstyrets kvalitet og vi giver garanti fra vores leverandør inden for de betingelser der gælder ved det pågældende udstyr.

Pris
Aftalen afhænger af den tekniske vanskelighed af kundens setup. Prisvurderingen sker på baggrund af kabellængde, fejlfindingsvurdering, antal recordere, overvågningsareal m.m. Vi vurderer sagen udfra en ekspertv
urdering af hvad der kan betale sig for Jer som kunde, således at i ikke kommer til at betale for meget.


Betaling

Betalingen kan betales kvartalsmæssig eller som et engangsbeløb årligt. Overholdes fristen for betaling ikke frafalder muligheden for service indtil betaling genfindes. Det årlige servicebesøg inkluderer følgende:

 • Justeringer i funktioner
 • Firmwareopdateringer
 • Rengøring af udstyr (længere levetid)
 • Eventuelle spørgsmål fra kunde

*hændelse: En hændelse er defineret som et opstået behov i forbindelse med udstyrets drift. Dette kunne eksempelvis være skade, opsætning, datausikkerhed, gennemgang af videomateriale, rådgivning i fremadrettet process efter tyveri/indbrud. En hændelse er ikke eftersyn ved indbrud eller hærværk. Dette er en sag for politiet og/eller alarmselskabet. Der kan dog tegnes en alarm aftale med Spyman Security ApS, der dækker udrykning ved disse hændelser.

Standardbetingelser ved alle løsninger

 • Reparation som følge af brand, lynnedslag, oversvømmelse, indbrud, hærværk, vil altid blive faktureret.
 • Aftalen kan fra begge parter opsiges med løbende måned + én måned.
 • Serviceaftalerne kan ikke laves steder hvor der bliver røget indendørs, eller der bliver tændt stearinlys indendørs.
 • Serviceaftalen er tilknyttet et CVR og kan ikke overdrages til anden virksomhed.
 • Serviceaftalen er først gældende når den første faktura er betalt.
 • Servicekontrakten reguleres én gang årligt efter nettoprisindekset.
 • Service og support henvendelser skal ske på 70223041 tast 2, og tal med en supporter.
 • Service gælder kun på produkter købt via Spyman Security ApS
 • Spyman Security ApS hæfter aldrig ved tab i form af nedbrud så som f.eks tabt data, tabt fortjeneste m.m.
 • Aftalen kan til hver en hver tid opgraderes eller nedgraderes med to måneders varsel.
Spyman Assistant

Hi, I am a personal AI assistant, ask me anything you want to know about Spyman Security!

Hej, jeg er en personlig AI-assistent, spørg mig om alt, hvad du vil vide om Spyman Security!

Did you find this information helpful?

Button has been clicked 0 times.

Button has been clicked 0 times.